Jeg - sjakkens Adolf Hitler

20.mar.2007 @ 20:55

De siste dagene er jeg blitt kalt nazi, sviker, skinnhellig, regel-freak, jeg og sjefen min er blitt truet med søksmål - og avstanden til den intelligente gjennomsnittsnordmann er selvsagt «uendelig lang».


Alt dette skyldes at jeg tok meg den frihet å påpeke at det som skjedde i eliteseriefinalen mellom Moss og OSS var usportslig og muligens regelstridig.


Når så et enstemmig styre i NSF tar opp saken, så får de også en skyllebøtte og skal kastes ut med såpevannet.

Man skulle tro det var i alles interesse at taktiske avtaler mellom lag i en avgjørende kamp der også penger er involvert, holdes opp mot regel-lyset. 

Mitt tips er at ingen blir dømt, kanskje blir det en vag kritikk, men det skal veie tungt at dommeren på stedet godtok remisavtalen. Uansett det være gunstig for alle at vi får en prinsipiell avklaring.

Hvis ikke, har vi det gående: Neste år er det en annen som fortjener en tittel og et lag som trenger ett poeng for å unngå nedrykk. Så kommer de og sier, nei, vi har ikke gjort noe galt - dette ble jo sedvane i fjor ...

Nå får saken gå sin gang i forbundet.

Imens funderer jeg over hvor mye søppel jeg har tillatt på min egen blogg. Det er en annen og like interessant problemstilling. Hva skal slettes, hva får stå?

For det er jeg som eier og har ansvar for bloggen, ikke Nettavisen eller noen andre. Jeg skriver som privatperson - som sjakkspiller i nærmere 30 år, sentralt tillitsvalgt i 7 år og lagleder sikkert like lenge.
Jern-Erna
Jern-Erna liker ikke anonym sjikane på sin blogg. Bildet: Fra hoyre.no.

Jeg er journalist i det daglige og opplært til at journalister skal tåle mye tilbake siden mediet du benytter i seg selv virker som en trompet.


Jeg er langt fra sikker på det samme skal gjelde en privat blogg - det står ikke alle fritt å skrive i eller lage en avis, men hvem som helst kan opprette sin egen blogg på fem minutter.


Mot denne bakgrunnen er det interessant å lese at fremtredende personer som Høyre-leder Erna Solberg og den kjente PR-mannen Jarle Aabø er rasende over anonym sjikane på sine blogger på NA24.no.


Jeg trodde jo at Jern-Erna hadde hørt det meste og var ganske hardhudet, men hun sier til Journalisten.no:


- Det er tydelig at noen har behov for å kvitte seg med personlig gørr, og da blir resultatet en forsøpling av debatten, sier Solberg.


Ja, hun skulle lest denne bloggen:


- Den blir sammenliknet med nazi-Tyskland
- (Minst) en har prøvd å misbruke en annens navn
- En person, Trond Solem, har fylt siden med dritt, dritt og dritt
- Lett gjenkjennelige spillere er beskyldt for å tape med vilje
- Samt en endeløs gørr-strøm av usaklige personangrep fra ansiktsløse riddere

Den nevnte Solem sendte også e-post til sjefen min og truet med "juridiske skritt" hvis ikke en ytring ble fjernet. Den ble selvsagt ikke fjernet, og dette forteller alt om hans forhold til ytringsfrihet.

Jeg skjønner at det er tungt for mange i de involverte klubbene å lese «dette liker jeg veldig dårlig» (president Bae) og «svært dårlig reklame for sjakken» (Hans Olav Lahlum), og at behovet for å flytte fokus blir presserende.

Det aller meste har også sluppet igjennom, inkludert diverse personangrep mot meg selv.

Men hadde jeg villet, var jeg i min fulle rett til å hive ut Trond Solem som i gjentatte meldinger velter seg i negative karakteristikker av andre mennesker, eller uhyggelig historieløse Henning Øgaard som sammenlikner meg med Adolf Hitler etter å ha bløffet på seg sletting av et innlegg (!).

På samme måte kan eieren av et utested kaste ut skittkastere og plageånder.

Men jeg gjør ikke det. Jeg tror nemlig på alles rett til å ytre seg (innenfor rammene av norsk lov). Til og med Solem.


Jeg har bare slettet to innlegg (av 335). De inneholdt anonyme bakholdsangrep mot folk mange ville kjent igjen.

Jeg merker meg likevel at både VG Nett, Dagbladet.no og BT.no har innført krav om identifisering via mobilnummer eller e-post.

En sjakkleder spurte meg: «Hva om vi nedlegger disse bloggene og skrur klokka litt tilbake?» Med disse bloggene antar jeg at han inkluderte Torstein Baes blogg.


Jeg var faktisk inne på tanken - gidder jeg virkelig? - men jeg kan love at Solem og co ikke skal få oppfylt sine våte drømmer om å kvele den frie, åpne debatt.


Kommentarer:
Postet av: The Wiz

Stå på Ole! At det blåser litt på toppene vet alle - godt å se at du fortsatt står oppreist og ikke lar Norges beste sjakkblogg få dø ut av uberettiget kritikk.

21.mar.2007 @ 00:58
URL: http://www.teambjornsen.org/
Postet av: Trond Solem

Kjære Ole Valaker. Vi er begge sjakkspillere, og vi er i tilstøtende bransjer - jeg som informasjonskonsulent ved Universitetet for miljø -og biovitenskap på Ås, du som journalist TV2. Dette har ingenting med den flammende debatten rundt Moss-OSS. Jeg bare nevner det, fordi det betyr at vi begge har en ganske betydelig trening i å spissformulere budskap, en trening vi begge uten tvil har tatt i omfattende bruk på din blogg. Du liker å skrive, jeg liker å skrive. Jeg nevner det, fordi ord lett kan bli en galloperende epidemi som fordunkler det saklige innholdet. Jeg nevner det som en oppfordring til å bli mer konkret her og nå. Jeg etterlyser nemlig dine kommentarer til saksinnholdet i mine utspill. Jeg har fra min side kommentert saksinnholdet i dine uttalelser realtivt ofte, tror jeg.
Som et virkemiddel vil jeg derfor prøve å stille noen spørsmål, og se om du vil svare:
- Hvorfor blander du inn norsk politikk? Jeg er ikke politisk aktiv, har aldri vært medlem av noe politisk parti, har aldri deltatt i noen offentlig politisk debatt og har, som jeg nevnte tidligere, stemt på varierende partier. Og jeg har aldri møtt eller snakket med Sigurd Allern. En del av min profesjonelle output finner du på www.forskning.no (søk på Solem og alt kommer opp). Du vil ikke finne noen politiske meninger der. I likhet med deg som journalist, er jeg
trent til å være nøytral i jobben. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har uttrykt parti-politiske tanker offentlig. Det nærmeste du vil komme politiske uttalelser fra meg, er mine innlegg i sjakkblad nr.5/06 og nr.1/07. Det jeg knytter meg til der er nettopp ytringsfrihet (spesielt i nr.5/06) og demokrati, og som du vil se av nr.1/07, støtter jeg Garri Kasparovs politiske kamp. Han definerer seg selv som liberal demokrat.
Jeg vil starte med dette, fordi det føles ubehagelig for min profesjonelle integritet (som infokonsulent) å bli knyttet til et parti som AKP, som du av en eller annen grunn kommer opp med. Derfor ber jeg deg slutte med dette. Som du klart kan lese av begge mine innlegg i sjakkbladet, gir jeg sterk støtte til demokratibevegelsen i Russland, der Garri Kasparov nå faktisk har blitt en frontfigur.
Jeg synes denne grunnløse svertingen som "motstander av ytringsfrihet og debatt" er såpass ubehagelig at jeg har bedt Gunnar Stavrum om en kommentar til debatten på din blogg. Du må huske på at bloggene til deg og Bae er såpass profilert i Nettavisens sjakkspalte, at jeg fant grunn til å reise spørsmålet om i hvilken grad Nettavisen har noe forhold til innholdet i dem.
Denne politiseringen av meg oppfatter jeg i stor grad som sverting. Så anerkjenner jeg på den annen side din rett til å føle deg svertet av mine uttalelser om "skinnhellig regelrytter" (det var det jeg mente å si, ikke "rytter"). Men om du studerer mine uttalelser nøyere, vil du se at jeg gjennomgående kritiserer handlinger/uttalelser, ikke personer.
Vel nok om det. Tilbake til sjakk. Neste spørsmål:
- Er du enig i at det - ut fra de opplysningene som har kommet fram i debatten så langt - er hevet over enhver tvil at det IKKE har forekommet noe ulovlig i forhold til sjakkens reglement? Er du derfor enig med meg i at Neil Benns uttalelse er solid tilbakevist: "...har påpeket regelen som BEVISER at noe ulovlig har skjedd. Remistilbud kan IKKE ha tilknyttet vilkår".
- er du enig i at slike kollektive remiser er sedvane i sjakkens verden i avgjørende situasjoner - spesielt internasjonalt - og at Moss og OSS har holdt seg både innenfor regelverket og innenfor alminnelig praksis i den aktuelle saken?
- Jeg er enig i at du har et legitimt utgangspunkt ved å stille et generelt spørsmål rundt etikken ved en kollektiv rask remis mellom to lag. Jeg sa tidlig i debatten at jeg generelt synes slikt er på grensen til usportslighet. Men hva vil du med ditt engasjement? Vil du forby raske remiser, både kollektive og i entall? Og hvis du ikke vil forby: ønsker du å innføre en egen sedvane i Norge ved at slike tilfeller skal bedømmes uetiske og at turneringsleder eller RU kan blande seg inn i resultatet?
- Hva mener du om mitt engasjement for en debatt rundt FIDE, og en etterspørsel etter en holdning fra NSF om FIDE-presidenten, hans dobbeltrolle og hans hjemland Kalmykia, som han har styrer? Mitt utgangspunkt her var faktisk "Fritt ord-prisen" til den ene uavhengige avisen i dette landet, som i ifølge alle kilder jeg har sett i sterk grad er berøvet demokratiske rettigheter. (se Nsb nr.5/06).
- Synes du NSF-styret bidrar til "åpen og fri debatt" når de ikke ønsker å uttale seg om denne saken? Og jeg har faktisk prøvd veldig hardt å få svar...
- Hva vil du selv si om dette spørsmålet?
- Er du enig meg med i at det hadde vært et bedre utgangspunkt for debatten om mer informasjon hadde vært på bordet først? (jfr mine uttalelse om at presidenten burde ha samlet informasjonen underhånden før han lanserte debatten). Da tenker jeg først og fremst på det menneskelige hensynet til Leif Øgaard, som selv uttrykker at han følte seg mistenkeliggjort. Og det er jo fullstendig oppklart at det overhode ikke var snakk om noe fikset parti mellom Kveinys og han. Den vise laglederen Ole Chr. Moen holdt jo sine spillere uvitende om remis-avtalen som ble inngått. Også Hallvard Ådnøy fra Moss var uvitende før remis-avtalen ble fullbyrdet, vet jeg, så da var helt sikkert også hele Mosse-laget det. Om debatten hadde fått vente, ville jo flere forhold som førte til mye støy vært oppklart på forhånd. Er du ikke enig i at dette hadde vært det beste, og at dere var for raskt frempå? Det har jo ingenting med spørsmålet om ytringsfrihet og åpen debatt å gjøre, men om tidspunkt.
- Mener du virkelig fortsatt at dette med betalingen av Kveinys har noen etisk relevans? Etter mye snakk om dette ser jeg fortsatt ikke noen forskjell på den over alt brukte praksisen med startpenger til GMer (for å lage en GM-kvalifiserende turnering) og dette. Ingen har heller ikke tilbakevist dette argumentet. Og mener du startpenger er uetisk? Og hvorfor er spleisingen mer uetisk enn om bare Moss betalte? Det er jo kommet klart fram at Kveinys ikke ble engasjert for å legge seg. Eller mener du hans avslag på Øgaards remistilbud var avtalt spill?
Det var spørsmålene. Jeg håper du vil svare, før du ev. stiller meg spørsmål etter retter nye angrep mot meg.
Tilslutt vil jeg si helt klart at jeg selv kunne bidratt til mere saklig debatt ved en roligere språkbruk. Men det ble jo også sagt mye rart før jeg kom inn. At jeg sa "faen" ved et par anledninger angrer jeg overhode ikke på. Det sier jeg ofte.
Jeg ble dessuten sterkt provosert av at enkelte fastslo eller mistenkte regelbrudd på et tidlig tidspunkt, hvilket altså viste seg å være helt feil. Jeg ble også provosert av at ingen av de som var tidlig frampå viste noen glede over Øgaards avgjørende GM-napp, som jo ingen heller har stemplet som ufortjent på noen måte. Tvertimot, og legg spesielt merke til Kjetil Lies uttalelser. Jeg selv synes som tidligere nevnt at dette var et helt spesielt gledelig GM-napp for norsk sjakk. Øgaard var vår første virkelige sjakk-stjerne. Jeg selv har enormt mye å takke hans partier for, i den tiden jeg var ivrig og raskt avanserte til junior-toppen i norsk sjakk. Han er fortsatt et forbilde for meg.
Helt tilslutt vil jeg understreke på det aller sterkeste: jeg har ingenting i mot deg eller Torstein Bae som personer. Vi kjenner jo ikke hverandre, så hvorfor skulle jeg ha noe i mot dere? Jeg mener bare at både du og Torstein har opptrådt svært uklokt i denne saken. Og jeg ser selvfølgelig at Torstein hele tiden har hatt de beste hensikter. Jeg synes bare at tabbe-begeret har blitt for fullt, og det må være lov å kreve et større klarsyn av ledere. Og da tenker jeg også på at han ikke ønsker å si noe som helst rundt de spørsmål jeg har reist rundt FIDE og FIDE-presidenten.

21.mar.2007 @ 01:04
Postet av: Thomas Robertsen

Jeg skal forsøke å fatte meg i korthet. Ole, du er en jævla real fyr som jeg har stadig økende respekt for. Ryggrad, integritet og mot til å ta opp også det ubehagelige er noen av dine gode egenskaper.
Trenger jeg å si å påpeke at du fortsatt er Æresmedlem av første grad i TB?
President Bae leder et styre som jeg også får stadig mer respekt for. At Solem mener tabbekvoten er brukt opp og at folk skal ta hatten å gå gjør vel ikke sitt for den gode tone. For egen del vil jeg applaudere Bae og styrets beslutning. Det må da være legitimt å se to ganger etter når man får opplysninger om at det har vært penger i omløp. Uten å på noen måte ta fra IM Øgaard ære og berømmelse, antyde unfair spill eller mistenke noen for hverken det ene eller det neste, så må det være greit å la RU se nærmere på dette.

21.mar.2007 @ 01:35
Postet av: Trondzki Hazzibaba Zolem

Forøvrig elsker jeg Bergen og har mye slekt der. Har fått med meg både opp-og nedturer med Brann på Stadion. Jeg synes godt Bergen kunne vært Norges hovedstad, men vil helst ikke at byen skal løsrive seg fra Norge. Og det var forhåpentligvis min siste politiske kommentar på herverende blogg...

Livet mitt er først og fremst musikk (bluz), og Leif Øgaards partier er også musikk for meg. Jeg har alltid syntes at han har hatt en spesiell identitet i spillet, eller kall det sjel. En tydelig stil, perfekt for pedagogikk, men alt annet enn stiv og død. Dyp, dyp intuitiv posisjonsforståelse - just love to see it unfold every step of the way...

Men hypersleipe taktikere har vært hans akilleshæl. For de som kjenner historien: GM Nick deFirmian stod i veien for det siste nappet et par ganger (eller bare en?). Derfor sier Leif at tapet mot Kjetil Lie ikke kom uventet. Kjetil er jo enda sleipere enn deFirmian (og en ekte gla'sjakk-gutt!). Jeg digger Kjetils stil også. Nesten alltid kaos og liv.
'n now theres som more wine..

Trondzki

21.mar.2007 @ 01:37
Postet av: Trondur Babahaba

Forøvrig digger jeg deg også, Ole Valaker - rett og slett fordi du har en blogg!(veit jo ikke mer om deg enn at du har en blogg). Har aldri blogga før serru. Dritkult. Bare irriterer meg så grønnjævli over at jeg ikke finner røyken jeg kjøpte i stad..og så var det den jobben da..huff og gruff..

21.mar.2007 @ 01:46
Postet av: Trondur Habababa

Jeg fant røyken! Nå drar jeg til playchess..so long and goood nite
'n just a little bit more wine...

21.mar.2007 @ 01:51
Postet av: Trond Solem

Ja, Robertsen, penger er noe dritt. Jeg håper menneskene en gang kan klare seg uten penger igjen. For Robertsen: du kritiserer jo i realiten at det finnes profesjonell sjakk med det du sier..gjør du ikke?
(uff jeg trodde jeg var dratt til playchess, men det var jeg jo ikke..)

21.mar.2007 @ 02:05
Postet av: Trond Solem

OK - en ting skal jeg innrømme: jeg overdramatiserte det der med RU og "svik". Svik er ett sterkt ord. Jeg trekker det her og nå. OK, RU kan se på det i forhold til prinsippet, som Atle Grønn sier. Men jeg mener fortsatt det er tullete å sende denne aktuelle saken til RU. Og har ikke RU hatt dette spørsmålet oppe før? Vi har da spilt sjakk en stund?

Det aller aller siste jeg vil si nå er: Ole Christian Moen er den beste laglederen i Norge. Legg bare merke til hvordan han IKKE dro sine spillere inn i remis-avtalen på noen måte. Han sikret sine spilleres integritet 100%. I tillegg altså: sikret alt med turneringsleder go informerte Bae om alt. Bare en helt framragende lagleder opprer slik. En virkelig klarsynt mann.

21.mar.2007 @ 02:17
Postet av: Johannes Høie

La oss for eksemplets skyld tenke oss følgende scenario.

Ole V melder overgang til Team Bjørnsen, og takket være dette kvalifiserer TB seg til Telioserien. Her glitrer en av lagets spillere og har svært gode sjanser for en tittelnorm før siste spillehelg . Imidlertid krever dette at spilleren må spille på litt forskjellige bord gjennom helgen, og er også avhengig av å møte spillere med tittel for å få dette til. Dette viser ikke å være bare bare, hadde TB bare latt ting flyte?, eller hadde man drevet litt lobbyvirksomhet for at deres spiller skulle ha gode sjanser til en velfortjent tittelnorm.
Tror i hvertfall at det er mange som mener at lobbyvirksomhet innenfor rimelighetens grenser ville være fullt forståelig. Noen ville kanskje også hevde at bare å la ting i en slik situasjon seile sin egen sjø slik at spilleren ikke fikk mulighet til tittelnormen ikke er slik en sjakklubb skal ivareta sine medlemmer.

21.mar.2007 @ 02:19
Postet av: Trond Solem

Johannes Høie - du er en virkelig klarsynt mann. Deg skulle jeg like å snakke mer med..

21.mar.2007 @ 02:36
Postet av: Neil

Trond

"...Neil Benns uttalelse er solid tilbakevist"

Om hele verden var uenig meg meg skulle ikke telle som tilbakevisning. Om du har noe god argumentasjon mot 'uttalelsen' min, skulle jeg være veldig interessert å lese det.

21.mar.2007 @ 09:07
Postet av: olev

Trond Solem: Regner du med å få svar på en drøss med spørsmål bare fordi de er så elskverdig og trekker tilbake at jeg er en sviker?

Men jeg kan jo si kort at Torstein Bae har svart på sin egen blogg (også sitert her) og hvis det som har skjedd var så greit som du vil ha det, ville saken aldri vært i RU nå.

Ellers det er litt morsomt at du synes det er ubehagelig å få svar etter de voldsomme tiradene du selv kom med.

21.mar.2007 @ 09:47
Postet av: olev

Johannes Høie: Vi kan tenke oss at Team Bjørnsen og rykker opp og havner i en heidundrende nedrykksstrid. Før siste runde får de neglebitende nordlendinger den lyse ide at de skal kontakte Moss som møter flere av deres konkurrenter og finner ut at nei, de skal ikke stille med noen stormestre.

Team Bjørnsen er ikke tapt bak en vogn og spleiser på at en stormester skal komme. Moss vinner kampene sine og TB redder plassen.

Ja, Team Bjørnsen har jo fortjent plassen. De har spilt god sjakk i en årrekke og er fine gutter som bidrar sosialt.

Synes du dette er ok? Er det regelstridig? Burde det være regelstridig?

PS! Jeg lurer på hva Trondheim synes om dette eksemplet ...

21.mar.2007 @ 09:49
Postet av: anonym

hmmm,

UMB, var ikke det de som ikke ville opplyse om at en av professorene der ble tatt for forskningsjuks. hmmm...

21.mar.2007 @ 13:17
Postet av: anonym 2

Ja hva med Trondheim, som rykket ned med minst mulig margin, etter å ha spilt mot Moss den siste helgen? Moss som var klart forsterket av OSS sine penger... Betalingen påvirket hele tabellen!

Men dette er vel også helt uproblematisk? Jeg skjønner i hvert fall godt at NSF vil se nærmere på alt dette!

21.mar.2007 @ 13:30
Postet av: Trond Solem

Forskningsjuks: riktig, det var tilbakeholdelse av informasjon i den saken. Slikt må man jo også være svært varsom med å gå ut med. Men det får vi la ligge her.Granskingskommisjonen kommer med sin rapport til høsten, så da blir det vel litt leven igjen.

21.mar.2007 @ 14:58
Postet av: Johannes Høie

Ole V siden du spør konkret får jeg prøve å svare.

Å betale en reise for en annen person kan vel isolert sett aldri bli regelstridig i noen sammenheng. Men det at en handling ikke er lovstridig er ikke det samme som at den er moralsk akseptabel.

Moral må vurderes ut fra hvilken kontekst handlingen gjennomføres i. I ditt tenkte scenario med TB i en nedrykkningstrid vil jeg si konteksten skiller seg vesentlig fra OSS-Moss. I ditt tilfelle dreier det seg om lagets interesser, i OSS-Moss dreier det seg kun om èn spillers tittelsjanser.

For å sitere Leif Øgaard : ?..OSS stilte med et svakere lag de tre siste rundene, bare for å gi meg en mulighet for å møte 3 stormestere?.. (ut fra tankegangen til en rekke meningsytrere er ikke dette i seg selv noe som burde vært tatt tak i?. Hvorfor skal OSS motstandere de siste tre runder få lettere motstand?) En passant kan nevnes at Øgaards GM napp er på basis av 6 svarte og 3 hvite partier, hvorav svart mot alle stormestrene.

Jeg ser også at det nevnes flere steder at ?forsterkningen? av Moss med en GM siste spille helg hadde konsekvenser for nedrykksstriden. Sorry mac , dette blir for infløkt for meg, hva skal da de andre lagene involvert her si som møtte MOSS med 2 GMer på laget.

Ut fra logikken denne saken har vært presentert med burde jo et lag som føler at de siste spillehelg ikke har noe spesielt å spille for, likevel være forpliktet til ikke å stille svekket i forhold til tidligere runder.


21.mar.2007 @ 17:27
Postet av:

Sjakkspillere syter ofte for at de får for lite oppmerksomhet i medienorge. Jeg kunne vært tilbøyelig til å være enig, men nå når jeg ser hvordan man i seriøse turneringer kan bli enige om kollektive remiser tror jeg kanskje sjakkspillere skal være sjeleglad for den manglende oppmerksomhet.

Stå på Ole! Denne saken bør ikke gå i glemmeboken!

22.mar.2007 @ 01:25
Postet av: Henning Øgaard

Ole du kan addere at du er sjakkens drama queen!

22.mar.2007 @ 12:00
Postet av: olev

Henning Øgaard: Så lenge jeg ikke havnet i klasse med bløffmakere og sitatjuksere som deg, så er jeg fornøyd.

22.mar.2007 @ 12:07
Postet av: Henning Øgaard

bløffmakere ja... lurer på hvor du fant kommentaren om Solems tilknytning til AKP. Noe jeg vet er oppspinn fra ende til annen...

22.mar.2007 @ 12:11
Postet av: olev

"Tilknytning til AKP"? Hehe, ja, du påsto på også at jeg hadde skrevet om mafia i Italia - noe som også viste seg kun å eksistere i hodet ditt.

Jeg sammenliknet Solem med Sigurd Allern. Her er det klare likhheter. Jeg har aldri sagt at Solem er/var tilknyttet AKP.

Det er uansett som å skvette vann på gåsen: Med din historie- og kunnskapsløshet aner du nok ikke hvem Allern er.

22.mar.2007 @ 12:19
Postet av: Henning Øgaard

ja du mente han kjente tidligere AKP ledern godt, og insinuerte en del med de kommentarene. Menmen du har jo ikke akkuratt kommet med så mye vettugt i debattene så jeg forventer ikke all verden. Det eneste du kan konkludere med hver gang noen kommer med konstruktiv kritikk er personlige angrep. Ganske trist egentlig!

22.mar.2007 @ 12:25
Postet av: olev

"Konstruktiv kritikk" fra en som sammenliknet meg med Hitler? Ja, du har sannelig bidratt med mye vettugt ...

Og - jeg tror han kjenner Allern godt. Eller burde kjenne ham godt. Allern er i dag en kjent journalistikkprofessor (nok en ting du ikke vet) og Solem er informasjonskonsulent.

Allern og hans tanker før og nå er godt kjent for de som følger litt med, han har bl a vært aktiv kritisk til medienes dekning av Valla-saken, og forfekter meninger jeg mener det er opplagt at sammenfaller med Solems budskap.

Men igjen - dette er sikkert ikke lett å forstå for som kun har bløff og sitatjuks å fare med.

22.mar.2007 @ 12:33
Postet av: Henning Øgaard

Ole valaker, du kaller deg en journalist. Men du oppfører deg ihvertfall ikke som en "seriøs journalist" De pleier å sjekke kildene litt bedre, samt at de pleier å kunne lese mellom linjene for å forstå et helhetlig perspektiv. De sitatene du sikter til var kun en sarkastisk kommentar til dine kommentarer. Noe som jeg har kommentert flere ganger. Men du nekter å ta det til ordet, og tar enkelt ord ut av en sammenheng. Ganske latterlig spør du meg

22.mar.2007 @ 12:40
Postet av: olev

Ja, du vet nok litt av hvert om journalistikk. At ingen redaktører har oppdaget ditt talent?

Et lite tips: Før du leser mellom linjene, bør du kanskje øve litt på å lese PÅ linjene...

22.mar.2007 @ 12:50
Postet av: Trondebazzen

He-he Ole V. du er selve inkarnasjonen på all usaklighet og dårlig journalistisk smak. Men det er kult å bli skjelt ut! Elsker det!
Men har noe mer fornuftig å melde på bloggen til Torstein litt seinere, he-he

22.mar.2007 @ 16:19
Postet av: olev

Artig å få leksjoner i journalistikk av en informasjonskonsulent på Ås og hans lille hjelper som ikke vet hvem Hitler eller Allern er.

22.mar.2007 @ 16:28
Postet av: Matteus 7, 3-5

"Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye."

Er dere snart ferdige med å påpeke hverandres synder? Å trekke inn Nazi-Tyskland i debatten er helt på jordet uansett ironisk hensikt. Ole V burde også skjønt at kommentaren om Allern ("Du kjenner ham svært godt?") ville bli lest som en AKP-hentydning. Osv. med usakligheter i begge retninger...

22.mar.2007 @ 16:43
Postet av: !!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law

22.mar.2007 @ 16:53
Postet av: Henning Øgaard

Forøvrig har jeg aldri kallt deg adolf hitler, sammenlignet kun bloggen med regime. Du får vel prøve deg på å lese på linjene selv. Hvis du kan lese mellom linjene så mente jeg sensuren du driver med. Men jeg skjønner at du liker å blåse ting ut av proporsjoner.

22.mar.2007 @ 17:21
Postet av: Trond S.

Hei Ole Valla - du burde absolutt lese lederen i siste "Journalisten" hvis du ikke har gjort det - den handler om deg. Dvs de har bare satt navnet Oddvar Stenstrøm fra Holmgang inn i stedet for ditt. Når Stenstrøm alltid sier "ingen kommentar" til kritikken mot seg, så er det i realiteten det samme som når du konsekvent nekter å forsøke å fokusere på sak. F.eks stilte jeg deg en rekke konkrete spørsmål. Jeg visste selvfølgelig at du ikke hadde hverken evne eller argumenter til å svare på noen av dem. Jeg ville bare vise hvor langt du fjerner deg fra en faktisk debatt. Når det er slik at du alltid fremmer påstander men nekter å diskutere (som Stenstrøm), så er det bare én mulig forklaring på at du har denne bloggen i det hele tatt. Du er så fordypet i ditt syn på egen fortreffelighet, så opptatt av å SYNES, at du ikke ville klare deg lenge uten bloggen eller å se ditt eget tryne. Og spørsmålet er altså: i hvilken grad skal skittkastere som deg kunne skjule seg bak ytringsfriheten?

22.mar.2007 @ 17:31
Postet av: olev

Jeg ble æresskjelt i dagevis, og svarte til slutt med å knytte Trond Solem til Sigurd Allern - her er likhetene åpenbare, men sammenlikningen det er definitivt professor Allern som har minst grunn til å være fornøyd med ...
Vær snill ikke å sammenlikne det med en som plasserte meg midt i Nazi-Tyskland etter å ha bløffet om at et av hans innlegg var slettet, og som etter det er tatt med buksene nede under sitatjuks ...

22.mar.2007 @ 17:41
Postet av: olev

Jeg har lest den lederen for lenge siden, og det er selvsagt ingen som mener at Stenstrøm har plikt til å svare DEG...

22.mar.2007 @ 17:43
Postet av: Trond S.

Tru jeg skal begynne å kalle meg Trond Allern Solem-låter egentlig ganske kult. Det blir jo Trond A. Solem til vanlig - ikke verst! Ole Valla Hitler er vel ikke dårlig.
(hei - når du skal bli fornærmet over at jeg sammenligner deg med Valla - venter i spenning!)

22.mar.2007 @ 20:11
Postet av: Trond Allern

Men jeg må si jeg er utrolig fornøyd med at mine kommentarer på deg dekker omtrent hele ingressen til denne bloggen. Hvis du bare tar bort "nazi" stjæler jeg faktisk hele showet - ikke verst for en stakkars infokonsulent hvis oppgave er å få budskapet tydelig fram..

22.mar.2007 @ 20:14
Postet av:

Haha Trond! sant nok, det er tydelig at herr Valaker ikke tar selvkritikk særlig bra! Bra det er noen her med selvironi!

22.mar.2007 @ 20:16
Postet av: olev

Hehe. Trond Solem som truet meg skriftlig med søksmål pga av en kommentar og gikk grinende til Nettavisens sjefredaktør for å få den fjernet - nå som selvironiens mester ...

22.mar.2007 @ 20:23
Postet av: Kjetil A. Lie

Trond og Ole: Kom igjen gutter... Voks opp!!
Denne "hetsingen" og småslengingen av dritt gagner vel ingen... Har syntes det har vært fengende og spennende å følge med utviklingen her den siste uka, men nå blir det rett og slett for dumt synes jeg... Tror her vi ser et klassisk eksempel på den "rullende ballen", den onde sirkelen man kommer inn i når ingen vil gi seg og si "NOK!". For dere er vel enige i at denne ballen har rullet langt nok, skulle jeg tro...?! :-)
For all del, dette er din blogg, Ole, og du er jo tross alt herre over hva den skal inneholde, samt hvilket budskap du ønsker å sende ut. Mulig du også får økt oppslutning rundt siden din, med en så spennende ordkamp! Likevel kan jeg umulig tenke meg at din og Tronds verbale "feide" er noe sjakktrekk i det lange løp, for noen av dere...
Så... For å dra en aldri så liten morsom, men nærliggende parallell; Da dette synes å være en "tøffhetskonkurranse", sammenlignbar med situasjoner jeg opplever daglig i min jobb ved en barneskole, lurer jeg på hvem av dere som virkelig er den tøffeste, og som først sier "NOK!". Den er i alle fall i mine øyne den virkelige vinner!!!
Heia den som vinner! :-)

22.mar.2007 @ 21:23
Postet av: Thomas Robertsen

Lie har et poeng, men etter noen år i barneskolen selv, synes jeg det er det greit å også nøste tilbake og se hva som ligger til grunn for konflikten. Og i dette tilfellet kan jeg ikke se det særlig annerledes enn at Ole har våget å fronte en diskusjon han sikkert forstod ville føre til sterke reaksjoner. Dess høyere applaus skal han selvsagt ha. For han lar seg ikke tvinge til taushet selv om han åpenbart har tråkket på en hel rekke hedersmennstær.

Til Solem er det å si at jeg ikke helt forstår hvordan han tolker meg dithen at jeg er i mot profesjonalisering av sjakken? Forøvrig forbauses jeg daglig av hvor mye bambus så få kan prestere på så kort tid. Koffeinfri noen dager? Solem er sannsynligvis blitt en nyttig mann for mange. For det blir stadig vanskeligere å se kjernen av dette ettersom forsøk på debatt rundt sedvane og moral stadig erstattes med pubertalt og gymnasialt ordgyteri. Eller som man sier det her oppe; Gjør ingenting om lirekassemannen spiller surt som faen, så lenge han har en apekatt som underholder tilstrekkelig på sidelinjen.

Stå på Ole! Du har en bataljon i ryggen!

22.mar.2007 @ 22:31
Postet av:

Helt enig, hadde bare Ole holdt seg til det sakelige. Kunne man diskutert det reelle problemet og hva det var man var uenig i hadde det vært greit. Men når helt andre ting får fokus, minner denne bloggen mere om en barnehage styrt av en jernhånd!

22.mar.2007 @ 22:44
Postet av: Kjetil A. Lie

Ja, Thomas! Det det hele startet med, var at Ole frontet en sak som ville fremme sterke reaksjoner og synspunkter. Som deg, synes jeg det var en tøff ting å gjøre av Ole, og så absolutt noe han har den fulle rett til.
Men så, på et eller annet tidspunkt, har denne saken tatt en ufattelig usaklig vending... Og det var her det startet.... Å dømme hvem som er mest skyldig i denne vendingen, er for meg egentlig rivende likegyldig.... Person x burde aldri startet, og person y burde aldri fortsatt denne usakligheten... (Dette er selvsagt alltid lettere sagt enn gjort, man blir provosert om man føler seg urettmessig angrepet, men det burde komme til et punkt hvor man ser at det har gått for langt...).
Jeg er forsåvidt helt enig i at man best løser en konflikt om man finner ut av alt hva som ligger til grunn, det sier seg jo egentlig selv... Men mitt poeng er simpelthen det at ting har kommet ut av kontroll, ut av fokus.... Hva som ligger til grunn for konflikten? Usaklighet!!!! Hvem som har startet det? For meg er det det samme, bare noen gjør en innsats for å avslutte det!

22.mar.2007 @ 23:17
Postet av: Benedict XVI

Amen

22.mar.2007 @ 23:57
Postet av: olev

Kloke ord at både Kjetil og Thomas - ikke overraskende, for så vidt :)
Å sammenlikne med sandkasse passer bedre, Thomas. Jeg tror kanskje både du og Kjetil kunne blitt provosert hvis det satt en gutt og dunket deg (og Torstein) i hodet, ledsaget av skjellsord som idiot og sviker.
Til slutt får han et velfortjent svingslag tilbake - og løper gråtende til de voksne. De andre er så slemme! Så får han litt trøst og kommer tilbake, med ny energi og faenskap.
Vel, det er en god stund siden jeg ble provosert. Det har gått over til latter og overbærenhet.
Så her kommer et løfte: Jeg kommer IKKE til å svare Trond Solem mer.
Vi kan jo håpe at Solem også holder munn etter hvert, selv om han har brutt dette løftet grundig: "Og nå sier jeg takk for meg i denne debatten!" (19. mars kl 09.13).
Ellers, Thomas, treffer du innertier med lirekasse/apekatt-allegorien. Solem har mailet tett med visse miljøer i hovedstaden, som har holdt seg mer tilbake i debatten. Hvorfor ikke, når de har en nyttig idiot på Ås?
Hvis noen har noe å si til meg, får de tørre å si det selv.

23.mar.2007 @ 09:32
Postet av: olev

Og et lite løfte til: Jeg kommer IKKE til å gå og sladre til sjefen slik Trond Solem gjorde - selv jeg nå hadde god lyst og hadde samlet opp gørret hans i stor, svart søppelsekk.

Jeg tror nemlig det hadde blitt verre for ham enn det ble for meg, og jeg vil ikke ha en voksen mann med lekespade løpende etter meg resten av livet ... :)

23.mar.2007 @ 09:36
Postet av: elsemor

Stå på,Olemann

23.mar.2007 @ 11:02
Postet av: Kjetil A. Lie

Ole! JA, jeg ville blitt provosert av uberettigede skjellsord jeg også, tror de fleste ville blitt det....
Men virker på meg som du nå har tatt en meget bra avgjørelse, når du kommer med løftet at du ikke kommer til å svare om det kommer flere uaskligheter. I mine øyne viser du da vilje og initiativ til å få en slutt på usakligheten, og da er du "tøffere enn toget"!!!

23.mar.2007 @ 11:19
Postet av:

Kongen av usakeligheter er vel Valaker

23.mar.2007 @ 12:06
Postet av: Kristian

Lær deg nå å skrive, da mann! "Usakeligheter"? Hva er det? Stryk den første e-en din. Sånne innlegg med så mange skrivefeil som du skriver vil ALDRI bli tatt seriøst...

Og det heter ikke "styrt av en jernhånd". Det heter "styrt med jernhånd" (det forrige innlegget ditt, mr Anonym).

God bedring!

25.mar.2007 @ 21:53
Postet av: Roar Kjellstrøm

Kristian:
Jeg er skuffet, jeg er vant med en større grundighet fra din side. Nå har jeg vært igjennom det som er av refferanser til uttrykkene "styrt med jernhand", "styrt av en jernhand" og "styrt av jernhand". Alle er vanlige i praksis. Jeg fant til og med en artikkel av PE Hegge, det korrekt skrevnes høye beskytter, hvor han benytter seg av "Styrt av en jernhand" i forbindelse med en sak om Mugabe.


Roar

26.mar.2007 @ 15:09
Postet av: GM Rong

Solem; Get a life. Ole; tak dykk i hop

28.mar.2007 @ 00:38
Postet av: Yagurax

Pyseremiser er noe herk! Fint at noen tar tak i problemstillingen. Denne type resultat-avtaler ødelegger jo bare for sporten. Men er dette til og med en svakhet ved det "vestlige" sjakkspillet? Se på japansk sjakk (shogi), der er det nesten aldri remiser fordi spillets natur er slik at en remisstilling veldig sjelden oppstår.

30.mar.2007 @ 11:27
Postet av: Kristian

Tror du tenker på en annen Kristian, men OK.
Det heter ihvertfall ikke "refferanser" med to f-er. Hva er "skrevnes"?

Det heter "styrt med jernhånd". Så det, så.
Legg ved en URL hvor Hegge skriver noe annet...

30.mar.2007 @ 18:28
Postet av:

Sjakk spillere er noen skikkelig særinger. Det er ikke rart at det er så dårlig rekruttering til det miljøet. Snakk om å være pirkete, og umedgjørlige. Men jeg håper dette er kun en norges ting. Er vel noe å gjøre med hele den sære norske mentaliteten.

31.mar.2007 @ 11:05

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/4931441
hits